Zsidóság, Izrael | Izrael, az ország

Hogy lehet, hogy zsidók mint kiválasztott nép ilyen gyilkolást végeztek? Ezzel Isten akaratát hajtották végre?

Ez nem gyilkolás, hanem egy büntetőakció volt. Ha Magyarországot lőnék, a magyar államnak is kötelessége lenne az állampolgárait megvédeni. Nem szabad összekeverni az eljövendő világkorszakot a jelenlegivel. Nem jött el még az, amiről Ézsaiás próféta beszél a 2. fejezetben, amikor megtörténik az általános leszerelés, az állam erőszakos jellege teljesen megváltozik, mert nem lesz bűn. Egy kényszer szülte állapot a hatóságok, a rendőrség, a hadsereg létezése, ha az emberek abbahagynák a bűnt, nem lenne szükség rájuk. Jób könyvében olvasható, hogy a fegyver a bűn miatt van. Ha abbahagynánk a terrorizmust, az emberölést és más bűnöket, akkor ráköszönne a Földre az újkor, a szép világ, a békesség. Jézus Krisztus után sem tudta senki ezt megvalósítani, de abban reménykedünk, ha a Messiás visszajön, akkor beteljesedik amiről Ézsaiás próféta beszélt, hogy a nemzetek tódulni fognak az Úr hegyére és fegyvereiket átalakítják mezőgazdasági, ipari eszközökké, és nép népre fegyvert nem fog többé emelni. Minden keresztény vágya, hogy ez eljöjjön, de ahhoz, hogy ez megtörténjen vissza kell jönnie a Messiásnak és a visszajövetelével kapcsolatos programokat meg kell valósítania. Mert az első eljövetele számos messiási programot nem valósított meg, például az Ézsaiás próféta 11. fejezetében található több ilyen. Az első eljövetelének elsősorban az volt a célja, hogy Megváltóként, Isten bárányaként jelenjen meg, hogy az emberek az áldozata által bűnbocsánatot nyerhessenek és a nemzetekre kiáradhasson Isten áldása a föltámadásával való azonosulás által. Jelenleg a kegyelem időszakában még fennáll az a világkorszak, ami a Noéval kötött szövetséggel indult el. Ha a világra nézünk (világ alatt az állami berendezkedést is kell érteni), az még a Noéval kötött szövetség alapján áll, amelyben az emberölés, a vérontás halálos bűnként van szankcionálva, és ezekért való büntetést elsősorban az államhatalomnak kell végrehajtania. Gyakran ezek az előidézői a háborúknak vagy a büntetőakcióknak. A terrorizmus ellen való küzdelemnek is ez az alapja. Akik az erkölcsöt tagadják és relativizálják, azok a jogos háborút is relativizálják, de keresztényként el kell ismerni, hogy az államnak erkölcsi küldetése van és bizonyos esetekben használhat erőszakot a polgárait létezésükben fenyegetők ellen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.01.18