Teológia | Igemagyarázat

A Máté evangélium 11. fejezetének 12. versszaka így szól: „Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt." Ezt hogy kell értelmezni?

Az eredeti kifejezés életerőt is jelent. Nem a középkori értelmezést kell itt figyelembe venni. Abban az időben az volt a lényeg, hogy karddal, erőszakkal, vérontással is lehet terjeszteni az evangéliumot. Nem erről van szó természetesen, hanem hogy az ember teljes életerővel megragadja Isten országát. Isten ereje akkor szabadul fel egy emberben, ha a természetes erejét is átadja Neki. Erre rájön Isten természetfölötti ereje. A Biblia azt bizonyítja, hogy Isten használja a megszentelt, megtisztított életerőt, és a természetes erőt is az Ő céljaira és munkájára. Ennek az idézetnek van más értelmezése is. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy erőszakosan próbálják megakadályozni Isten országának a terjedését a Földön, de ez a Biblia alapján nem fog sikerülni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.10.16