Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Egy munkatársam szerint azért nem hiteles a Biblia, mert olyan „badarságok” vannak benne, mint például Jónás utazása a cethalban. Szerinte ezt csak képletesen és nem szó szerint kell érteni, mi az igazság?

A legfontosabb kérdés az, hogy mi az igazság. Isten igazságát kell hirdetni, aki Jézus Krisztus. Amit az ember először el tud fogadni, az Jézus Krisztus megváltó műve. Az evangéliumot azért hirdetjük, hogy hitet hozzon létre az emberek szívében, és amikor létrejön, el tudják fogadni Jézust. Amikor bekerül a szívbe Jézus, akkor megszabadítja az embert a bűn hatalmából, bűnbocsánatban részesíti és ezután már másképp viszonyul a Bibliához. Az ember nem tudja egyből a csodákat elfogadni, én is csak azután tudtam elfogadni, miután találkoztam Krisztussal. A Vele való találkozás után a szellemem megváltozott és megismertem azt, hogy ha Ő föltámadt, akkor a Biblia állításai igazak. Miután betöltekeztem Szent Szellemmel még nagyobb meggyőződés alakult ki bennem, hogy a bibliai csodák valóságos események. De addig az ember nem tud hinni, amíg az igazságot nem fogadja el, mert a hitetlenségből az igazság, azaz Jézus adja meg a szabadulást. Először nem Jónásról kell vitatkozni, nem arról, hogy szétválasztotta-e Isten a Vörös-tengert vagy sem, illetve a kősziklából vizet fakasztott-e Mózes vagy sem. Az evangéliumot kell hirdetni, azt, hogy Isten föltámasztotta Jézus Krisztust a harmadik napon. Isten Szelleme azért jött, hogy emellett az igazság mellett bizonyságot tegyen és amikor megkapja az ember a mennyei bizonyságot a szívébe, hogy az evangélium igazság, akkor megváltozik a Bibliához való viszonya. A megtérésem egyik nagy gyümölcse, hogy a Biblia sokkal izgalmasabb lett számomra, mint egy újság olvasása. Olyan izgalmat keltett a szellememben, lelkemben Jézus kétezer évvel ezelőtt tett csodái, mintha ma történtek volna. Különösen az ötvenes és hatvanas években a Bibliát a mítosz kategóriájába sorolták, még keresztény szemináriumokon is ez volt többnyire a professzorok álláspontja különösen a csodákkal kapcsolatosan. Ezt a fajta materialista értelmezést zúzta szét teljesen bennem a Krisztussal való találkozás. Ezért kell ezt prédikálni, képviselni, és ezután változik meg az emberek viszonya a Bibliához és a személyes közösségben már a Szent Szellem elvezeti őket minden igazságra, így a cethal igazságára is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.24