Teológia | Isten beszéde, a Biblia

A Biblia csak egy olvasmányosan megírt mítosz, és Istennek semmi köze a világ teremtéshez. Ön be tudja bizonyítani, hogy él vagy élt valaha az Ön Istene?

A bibliai világkép a világ eredetét, Teremtőjének tartózkodási helyét nem a látható világba helyezi, hanem a láthatatlanba. Isten megismerése nem evidencia. Isten természetfölötti lény, és emiatt, akik Őt meg akarják keresni, azoknak rá kell szánni az életüket, hogy utána nyomozzanak. Sokan állítják, hogy a Biblia mítosz. A Szentírás egyik része történeteket tartalmaz. Izraelben nagyon sok tárgyi bizonyíték került felszínre az elmúlt 40–50 évben, és egyik sem cáfolta a Biblia történeti részeinek hitelességét, hanem igazolta. A Szentírás egy másik tartalma a prófécia. Vannak, amelyek még nem teljesedhettek be, mert még nem jött el az a korszak, amelyre vonatkoznak. De ellenőrizhető, hogy a próféciák már legalább a 60 százaléka megvalósult, és ez mutatja a hitelességét. Főleg a csodák miatt nyilvánították mítosznak a Bibliát. A reformáció igyekezett megtisztítani a keresztény világképet az okkultizmustól, és azoktól a babonás elemektől, amelyek belekeveredtek. Azt mondták, hogy a bibliai korszakban történtek csodák, de ez az apostolok időszakával ez befejeződött. Emiatt a felvilágosodáskor, a filozófusok azt állították, hogy ha ma nincs csoda, az azért van, mert a múltban sem történt. Ezért a Bibliában található csodák leírása a kor világnézetét tükrözi, ilyen módon a mítosz kategóriájába tartozik. Csak úgy lehet a csodákat igazolni, ha a jelenben is megtörténnek. Ha valaki meg akar győződni a Biblia vagy a názáreti Jézus hitelességéről, menjen el Izraelbe. Itt ellenőrizhetők a bibliai személyek élettörténetének fő állomásai. Tárgyi bizonyítékok állnak rendelkezésre, különösen Jézus történelmi személyével kapcsolatban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.26