Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Mennyire fontos Ön szerint a Biblia az Újszövetségbe belépő ember számára? Mert én úgy tudom, hogy Jézus semmilyen utalást és utasítást nem adott a tanítványoknak, hogy valahogyan formába öntsék az Igét. Inkább azt mondta, hogy ne a kőtáblákra legyen felírva Isten törvénye, hanem a szívekbe.

Én ezzel nem tudok egyetérteni. Nagyon sok utalás van a Bibliában, amelyből egyértelműen lehet látni, hogy a forradalmi évek után bizonyos embereket, tanítványokat kiválaszt Isten, akiknek az lesz a feladatuk, hogy rögzítsék Jézus Krisztus beszédeit, illetve csodáit egy szerkesztett formában. Máté, Márk, Lukács és János: mindegyikük nagyon közel kerültek Istenhez, illetve hárman közvetlenül Jézus Krisztus tanítványai voltak. Lukács pedig Pál apostol tanítványa volt, aki többször került az apostolokkal közvetlen kapcsolatba. Tehát ezek az emberek szent emberek voltak, rájuk is ugyanúgy vonatkozik a Biblia megállapítása, mint az ószövetségi prófétákra. Nem emberi lélekből, elméből írták le azt, amit leírtak, hanem Isten Szelleme által, Isten vezetése által rögzítették azokat a kijelentéseket, amiket a názáreti Jézus Krisztusról hallottak, illetve amit láttak és tapasztaltak. A másik dolog, amit szeretnék kifejteni, hogy az Igének több megnyilvánulási formája van. Egyrészt van a megtestesült Ige, a logosz, amely emberi természetet vett fel. Őt Jézus Krisztusban tiszteljük, dicsérjük és magasztaljuk. A másik az írott formája, a Biblia. A harmadik, pedig amit prédikálunk a Szentlélek által, a rhéma, amelyet a Szentlélek elevenít meg a logoszból. Tehát mindegyikre szükség van, az egyiket a másikkal csak így lehet ellenőrizni. Ha nem írták volna le az apostolok, illetve az Istentől fölkent emberek az Igét, akkor nagyon nehéz lenne ellenőrizni, hogy a kijelentés Istentől van-e vagy sem. Tehát az Ige írott formáját mérőzsinórnak tartjuk, ami alapján a kijelentéseket mindig meg kell vizsgálni és e szerint kell értékelni. Megvannak a kinyilatkoztatásnak a sajátos ismérvei. Ezért az utókor a nagy karizmatikus korszakok után – a bölcsek, a szellemi emberek – mindig megvizsgálták a kijelentésekben, hogy hordozzák-e teljes mértékben ezeket az ismérveket vagy sem. Például a Makkabeusok könyve egy olyan könyv, amelyben a szerző maga állítja, hogy a könyv megírásának ideje alatt szünetelt a prófétai intézmény, ezért a zsidó bölcsek szerint nem egyenértékű például az Eszter vagy a Jób könyvével, vagy más, a Bibliában található könyvvel. Ezért nagyon örülök, hogy az Isten Igéjének írott formája rendelkezésünkre áll.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.02.07