Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Sokan olvassák mostanság a Da Vinci-kód című leleplező könyvet, hamarosan pedig filmen is dől majd. Ön mit gondol, tényleg meghamisította az egyház a Bibliát és Jézus élettörténetét?

Ez a könyv egy nagy ostobaság, teljesen figyelmen kívül hagyja a tudományos eredményeket, a 20. századi különböző bibliakritikákat és tanulmányokat. A modern Izrael megalapítása óta lehetővé vált, hogy a Szentföldön szisztematikus kutatást végezzenek, és rengeteg tárgyi bizonyíték került elő a Biblia hitelességével kapcsolatosan. Erre azt mondják, hogy ez egy cionista összeesküvés, de a következő dolgot szeretném leszögezni: kevés olyan ókori történelmi esemény volt, amivel kapcsolatosan annyi dokumentáció maradt volna ránk, mint a názáreti Jézus Krisztus életéről. Julius Caesarról sem maradt fönn annyi hiteles dokumentáció, mint az Újszövetségről és Jézus személyéről. Tehát az Ő történelmi létezését egy komoly ember nem kérdőjelezi meg. A négy evangélista közül Máté, Márk és János közvetlenül végignézte Jézus Krisztus életét, és a föltámadása után is találkoztak Vele. Legalább ötszáz ember találkozott a názáreti Jézussal a föltámadása után, akik megkapták a feljegyzéseket, és meggyőződtek arról, hogy az igazságnak megfelelnek. Ha megtörtént a történelemhamisítás a nyugati egyházban, akkor kérdezem, hogyhogy ugyanaz az evangéliuma a koptoknak, az etiópoknak, a szíreknek, az ázsiai és a keleti egyházaknak? Tehát ezek a badarságok, amelyek már akkoriban próbálták a kereszténység térhódítását ellensúlyozni, jóval az evangélium megszületése után íródtak. Másrészt, hogy létezik az, hogy az apostolok a leveleinek, amelyek szét voltak szórva a különböző helyi gyülekezetekben, a krisztológiája teljesen ugyanaz, mint az evangéliumé. Semmi újdonságot nem tartalmaz ez a jelenség, mert Pál apostol megmondta a Timóteushoz írt levél második részében, hogy lesz idő, amikor az emberek az egészséges tudományt nem szenvedhetik el, és kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, viszket a fülük, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. Azt gondolom, hogy a hetvenes évektől, a Csillagok háborújának megjelenése óta nagyon sok új mítosz alakult ki – mesék felnőtteknek. Azt gondolom, hogy ez is erről szól. Abba nem akarok belemenni, hogy Leonardo da Vinci képébe mi van beírva, ezen én nem vitatkozom. Lehet, hogy valóban vannak kódok a festményében, mert kapcsolatban állt okkultizmussal, de ezen a területen a festő nem kompetens.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.01.15