Teológia | Isten beszéde, a Biblia

A Biblia szerint lehet az ember alkotta dolgoknak lelke, szelleme?

A szellem és a test egybekapcsolódásából jön létre a lélek. Az ember alkotta dolgoknak nincs önálló lelke, szelleme. Az alkotó lelkét és szellemiségét közvetíti az alkotás, ahogy a teremtett világ is közvetíti Teremtőjének a hatalmát és erejét. A teremtett dolgokat nem lehet a Teremtővel azonosítani. Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 1. fejezetében kifejti, az aposztáziának pontosan az az oka, hogy a világot azonosították Istennel. A panteista világnézet kultikus következményei, a bálványimádás, okkultizmus, de lettek e világi következményei is. A világkultúrára nagy befolyást gyakorolt, amikor az emberek egyenrangúvá tették a teremtett dolgokat a Teremtővel. A teremtett dolgokban látni vélték a Teremtőt, pedig Ő független mindentől. Az emberi alkotások nem alkalmasak Isten dolgainak a közvetítésére, mert az alkotóját közvetíti, és nem azt, amit ábrázol. A Dávid-szobor nem a bibliai Dávidot közvetíti, hanem a szerzőjének Dávidról alkotott képét. Ezért nem keverhető össze az eredeti és az alkotás. Folyamatosan keresni kell Isten beszédét, hogy állandóan formálja a Jézus Krisztusról alkotott képünket, és ez a kép ne merevedjen meg az ember szellemében. Egyébként fennáll az a veszély, hogy az ember hamis Jézus-képet fog követni. Ezért fontos, hogy Jézus Krisztusról alkotott képünket az evangélium és az Isten Igéje közvetítse számunkra, és ne a civilizáció, ne a kultúra és ne valamilyen felekezeti Jézus-kép. Mindenkinek jogában áll a Bibliát kutatni. Ha az ember alkotta dolgokat fetisizáljuk, akkor előfordulhat, hogy a hamis hit következtében megtelik szellemi erővel, és igéző hatást továbbít az adott tárgy. Ez a kivetített szellemi erő, amit az alkotás közvetít – különösen kegytárgy, vagy nagy művészi értékű alkotás –, nagy befolyást gyakorol az emberekre. Nem a művészi érték, hanem az a szellemi miliő, amit a hamis értékelések, hódolatok, tiszteletek létrehoztak, és amivel feltöltötték az emberek azt a tárgyat. A Biblia nagyon óvatos ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.11