Teológia | Hit, üdvösség

Mikor fog Jézus másodszor lejönni a Földre, és az igazságban járókat elragadni? Az Antikrisztus uralma előtt, annak közepén, vagy utána? Illetve fel fog-e még épülni Jeruzsálemben a templom?

Tartsd nyitva a szíved, mert bármikor megtörténhet az elragadtatás! Nem tudom az időpontot, de légy kész, és én is igyekszem arra, hogy ha eljön a Messiás, akkor azonnal tudjak Vele találkozni. Készen kell lennünk, hogy ne zárt ajtókat lássunk majd magunk előtt, hanem beléphessünk a dicsőséges jelenlétébe. Bízunk benne, hogy ez meg fog történni még az Antikrisztus időszaka előtt. Jeruzsálemben pedig fel fog épülni a templom, egyértelműen ezt tartalmazza az Ó- és az Újszövetség. Mind Pál Thesszalonikabeliekhez írt levelében, mind a Jelenések könyvének 11. fejezetében megtalálható, hogy a templom állni fog a Templom-hegyen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.09