Teológia | Igemagyarázat

Jézus megkísértése mindhárom esetben a pusztában történt? Nem csak az elsőnél?

Miután a názáreti Jézus betöltekezett Szentlélekkel, a pusztába került, és a kísértő minden esetben ott kereste fel. Ennek helyszíneként a mai napig egy Jerikóhoz közeli hegycsúcsra mutatnak az idegenvezetők, hiszen Júda pusztájában vannak magas hegyek. Ez nem azt jelenti, hogy konkrétan ott történt, de két kísértés biztos, hogy a pusztában volt. A harmadik szintén ott kezdődött el: a Sátán odament Jézushoz, megfogta Őt, és elkezdtek a levegőben repülni, Jeruzsálem fölé. A Templom-hegyen lévő Templom sarkára, vagy tetejére helyezte le, és ott folytatta a kísértést. Hogy hogyan ment vissza Jézus; nem tudjuk. Vajon visszarepült a pusztába? Valószínű, mert amikor elhagyta az ördög, a visszaszállítást már nem vállalta. A Biblia ismer természetfölötti közlekedést is, ezt elragadtatásnak hívjuk: Isten ereje, szelleme rászáll egy emberre, és egy pillanat alatt egyik helyről a másikra helyezi. E két hely között lehet akár több ezer kilométer távolság is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.04.09