Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

14 éves fiatal vagyok, de szerintem vagyok annyira értelmes, hogy ne dőljek be ennek a médiahazugságnak és a „hiszekegyház” szövegeinek. Nem vagyok sátánista, de ha már mindenképpen valakinek a pártját kell fogni biztos, hogy nem az „istenesdit” választom. Miért éppen Jézus Krisztus?

Egy ősi mondással szeretnék válaszolni: „Jobb azért, ha az embert mások tartják értelmesnek – ahogy Salamon mondja – hogy ne legyen az ember önmaga előtt bölcs.” Egy másik fontos dolog, hogy semmilyen kényszerérzést ne érezzen a kedves televíziónéző, hogy mi bármire is kényszeríteni szeretnénk. Aki hisz és megkeresztelik, az üdvözöl; aki nem hisz az elkárhozik – ez Jézus állítása. Tehát teljes mértékben az ember dönti el, hogy mit csinál. Van egy másik mondás ehhez kapcsolódóan: „Aki, amit vet, azt aratja." Salamon egy másik üzenete az ilyen bátor fiatalokhoz így szól: „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útiban, és szemeidnek látásaiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” (Prédikátor könyve 12. fejezet 1. versszak)

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.31