Teológia | Jézus Krisztus

A prédikációkban többször elhangzott, hogy a világ feszítette meg Jézust. Több ismerősöm is azt állítja, hogy a zsidók feszítették meg azzal, hogy ezt követelték Pilátustól. Kérem, segítsen eligazodni!

Ez egy ősi, régi vita. A világ volt az, aki megfeszítette Jézust, tehát mindenkit felelőssé tesz ezért Isten. Nemcsak a kortársai, hanem mi is felelősek vagyunk Jézus haláláért, mert Isten az egész világ bűneit ráhelyezte. De konkrétan a zsidó főpapság ítélte először fogságra. Ezután a világi bíróság az ítéletet helybenhagyta, a kivégzést pedig római katonák hajtották végre, tehát itt is egy nemzetközi összefogásról van szó. Azonban nagyon lényeges a názáreti Jézus küldetésével kapcsolatosan azt megérteni, hogy ő nem azért jött, hogy a világot kárhoztassa. Az a feladata és legfőbb tevékenysége most is, mint főpapnak a mennyekben, hogy az embereknek kegyelmet, bűnbocsánatot adjon, és megmentse a világot a sötétség hatalmából. Ilyen módon lehetővé vált számunkra az, hogy a názáreti Jézus Krisztus halála és feltámadása által az élő Istennel kapcsolatba és közösségbe kerüljünk. A nemzeteknek nem lett volna erre lehetőségük, ha a názáreti Jézus Krisztus nem tette volna ezt lehetővé. Ábrahám áldásait és azokat az ígéreteket, amelyeket a názáreti Jézus Krisztus előtti szövetségekben adott Isten a különböző partnereinek, mi emberek, pogányok Őáltala tudjuk birtokba venni. Ehhez szükség volt arra, hogy Jézus engesztelő áldozatot adjon értünk, hogy kiegyenlítse az adósságunkat. Az evangéliumot nem szabad összekeverni a görög drámákkal, mert az evangélium a jó hír, győzelmi hír, annak ellenére, hogy látszatra az emberi gonoszságot, és természetesen a bűnt és lázadást is a felszínre hozta. Ennek ellenére az evangéliummal kapcsolatosan tudnunk kell, hogy alapvetően győzelmet jelent a bűn, a gonosz, az igazságtalanság fölött. Gyakran azért így teszik fel ezt a kérdést az emberek, különösen ebben az atmoszférában, amiben a magyar társadalom van, mert szeretnének újabb és újabb vádpontokat Jézus vér szerinti rokonaival kapcsolatban megfogalmazni. De az igazság az, hogy Jézus nem vádolja, hanem szereti őket.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.04.19