Teológia | Igemagyarázat

Azt szeretném megkérdezni, hogy megélhető-e a keresztény hit magányosan, vagy nem?

Meg lehet őrizni a kegyelmet magányosan is, de a keresztény hitnek egy nagyon lényeges vonása a közösségi hit. Az Istennel való kapcsolatot olyan emberekkel is lehet gyakorolni akik szintén közösségben vannak Vele. Ezért fontos olyan gyülekezethez tartozni, amely a Szentírást, Isten igéjét képviseli. Az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében Pál apostol arról beszél, hogy újjászületéskor az ember még nem képviseli azt a teljességet, amire Isten elhívta. Mi természetesen igyekszünk a legmagasabb szintet képviselni, illetve arra buzdítani a keresztényeket, hogy ne elégedjenek meg pusztán azzal, hogy a bibliai erkölcsi normákat követik. Fontos, hogy az emberek betöltekezzenek Szent Szellemmel, hogy ez által életükkel is Krisztust tudják képviselni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.15