Teológia | Igemagyarázat

Az egyik pünkösdi televízióadásban szó volt a napba öltözött asszony tiszteletére Csíksomlyóról indított zarándokútról. Jelenések könyvében találtam meg ezt a részt. Szeretném megkérdezni erről az Ön értelmezését.

A napba öltözött asszony véleményem szerint Izraelre vonatkozik. Ézsaiásnál, és számos más prófétánál is úgy jelenik meg az utolsó napokban Izrael, mint egy vajúdó, terhes asszony, aki nagyon nehezen szüli meg a gyermekét. Ez a prófétai kép Izrael helyreállítására, újjászületésére vonatkozik. Mária például az Egyházhoz és Izraelhez is tartozik, ez az örökkévalóságban nyilvánvalóvá fog válni, mert ő soha nem hagyta el a zsidóságát, mint ahogy Jézus sem. Ilyen módon Mária kapcsolatban van a napba öltözött asszonnyal, egész Izraellel és az Isten népével, de a Jelenések könyvében található prófétai kép egyértelműen a vajúdó Izraelre vonatkozik. Ez a vajúdás már most látszik, de a jövőben egyre szembetűnőbb lesz.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.31