Teológia | Igemagyarázat

A Jelenések könyvében az szerepel, hogy 144 000 ember juthat be a mennybe. Ez azt jelenti, hogy a többi ember a föltámadás után a Földön fog élni?

A 144 000 Izrael fiaira vonatkozik. Ez nem azt jelenti, hogy Izrael fiai közül is csak ennyi fog föltámadni, hanem azt, hogy abban a történelmi pillanatban Isten kiválaszt 144 000 embert Izrael szellemi helyreállításának első lépéseként. Ez után az ezeréves királyság, a messiási korszak megalapításakor is nagyon sok izraeli fog feltámadni. Ezenkívül a Jelenések könyvében találhatóak olyan prófétai képek is, hogy megszámlálhatatlan sokaságból állnak azok a tömegek, akiket az Úr az igazak feltámadásakor, majd pedig a Messiás országának, uralmának megalapításakor, illetve annak végén fel fog támasztani. A feltámadás tehát több szakaszból fog állni, és az Úr tervezte meg azt, hogy a különböző szakaszokban kik fognak részesülni belőle.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.04.22