Teológia | Igemagyarázat

Amikor Jézus megdicsőült a tanítványai előtt, Illés és Mózes jelent meg mellette. Az Ószövetségben az olvasható, hogy Illés testben felvitetett a mennyekbe, Mózes viszont nem. Hogy jelenhetett meg Mózes, ha még a Seolban volt?

Nehéz kérdés. Júdás könyve szerint miután Mózes szelleme elhagyta a testét, Mihály és a Sátán vitatkozni kezdett felette. Végül Mihály azt mondta, „Dorgáljon meg téged az Úr!”. Ennek következtében – a feltételezések szerint – Mózes feltámadt és testben felvitetett a mennybe, ezért tudott Jézus előtt testben megjelenni. Tudjuk, hogy Mózes holttestét soha nem találták meg, ahogyan Illését sem, bár sokan kutatták. Úgy tűnik, hogy Mózes szelleme kiment a testéből, és ezután azonnal megjelentek az angyalok. Mert a feltételezések szerint az elköltözés pillanatában megjelennek a halottaknál láthatatlan szellemi lények; az igaz embereknél angyalok, a bűnös embereknél a Halál képviselője. Ezek viszik le az ember szellemét a Seolba, az Úr angyalai pedig a Paradicsomba – az Ószövetség idejéig Ábrahám kebelébe, az Újszövetségben pedig a mennyekbe, az Úr jelenlétébe. A Lukács evangélium 16. fejezetében a gazdag ember és a szegény Lázár történetében ezt lehet látni. Mózes teste felett azért lehetett vita a két angyali fejedelem között, mert Mózes élete során elkövetett egy hibát, ami miatt nem mehetett be az Ígéret földjére, csak a Nébó hegyéről tekinthette meg azt. Ennek lehetett szellemi következménye is, ami miatt nem ragadta el őt Isten úgy, mint Énókhot vagy Illést, hanem át kellett élnie a fizikai halált, amikor is a szellem és a lélek elhagyja a testet. De abban a pillanatban már ott volt az Úr képviselője, egy nagy hatalommal felruházott angyali fejedelem, valamint a Sátán is. Az Újszövetség arról számol be, hogy az Úr angyala győzött, és fölvitte Mózes testét, így feltámadott testben ment fel a mennybe, tehát ő már túl van az igazak feltámadásán. Bár előlegként kapták ezt a kegyelmet, mégis Illés és Énókh elragadtatását, illetve Mózes feltámadását és mennybemenetelét úgy kell értelmezni, mint az első zsenge részét. Nem ők készítették elő Jézus Krisztus feltámadását, hanem a Krisztus kegyelméből kapták meg ezt a csodálatos eseményt, és ennek következtében ők is tagjai az első zsengének.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.04.22