Teológia | Igemagyarázat

„Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember Fiát, amint eljön az Ő országával.” Ez azt jelenti, hogy a tanítványok közül lesz olyan, aki még itt a Földön fog élni az Úr eljövetelének a napján?

Sok tanítvány erre az Igére alapozva várta a földi életében a názáreti Jézus visszajövetelét. Némelyek szerint ennek az elmaradása csalódást okozott az 1. században élt keresztények között. Véleményem szerint azonban ez a kijelentés nem a tanítványoknak szólt. Az idézett Ige a Máté evangéliumának 16. fejezetében található. Ezt megelőzően a következőt olvashatjuk: „Mert az embernek Fia eljön az ő Atyjának dicsőségében, az Ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állnak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljönni az Ő országában.” A 27. versszak az eljövetelről, az eljövetel után bekövetkező ítéletről szól. A 25. fejezet részletesen beszél arról, hogy a nemzetek Krisztus ítélőszéke elé állnak, tehát ott állnak. Tartalmilag is csak így lehet ezt az Igét helyesen értelmezni. Akik ott állnak, azok közt lesznek olyanok, akik meglátják az Urat, az Ő erejét, hatalmát, és utána meghalnak. Tehát itt nem üdvözülésről beszél a Biblia, hanem arról, hogy sokan odaállnak Krisztus ítélőszéke elé, de az Úr azt mondja nekik, hogy távozzatok tőlem ti gonosztevők, és nem engedi be őket Isten országába, a messiási korszakba. Azt gondolom, ez az értelmezés reálisabb, mint amit sokszor hallani lehet. Nyilván az „itt állók között némelyek” kifejezés téveszti meg az embereket. Azonban ne felejtsük el, hogy Jézust csak a tanítványok vették körül, nem tömegek. Péter előbb megvallotta a hitét, majd meg akarta akadályozni Jézust abban, hogy kereszthalált szenvedjen, vagyis engesztelő áldozatul adja magát a világért. Ezután kezdett el Jézus Krisztus nemcsak a szenvedéséről és feltámadásáról beszélni, hanem a visszajöveteléről és az ítéletről is, valamint az ítélettel kapcsolatosan arról, milyen különbséget tesz majd az emberek között. Ez az ítélet az, amiről Joel is beszél: a döntés völgyében lesznek a nemzetek. Mindenki odajárul a Messiás széke elé, és megkapja az ítéletet. Ezek között lesznek olyanok, akik nem kapják meg az Isten országába való belépés ajándékát.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12