Teológia | Egyházak, vallások

Függ-e a vallástól az emberek viselkedése, hiszen van mindegyikben jó és rossz?

Függ a vallástól az emberek viselkedése, mivel olyan normarendszereket képviselnek, amelyek pontosan meghatározzák az emberek értékrendjét, választását, életvitelét. Ezért a vallásokat ugyanúgy vizsgálni kell, mint a különböző filozófiai rendszereket. A vallások nem egyenértékűek. Nem hiszünk a kulturális relativizmusban, mert a vallások között ugyanolyan értékkülönbségek vannak, mint a filozófiai rendszerek között. Különböző módon ragadják meg az igazságot, hiszen a természetfölötti igazságnak a képviselete az egyik legfontosabb feladata a vallásnak. A hitnek az a lényege, hogy a különböző vallásos kijelentéseket abszolút igazságként fogadják el a különböző vallásoknak a követői. Az emberekben van egy belső igény, hogy abszolút igazságot akarnak találni, és ezt kínálja a vallás. Egy vallásnak az értékét az határozza meg, hogy ezt valóban megadja-e. A Bibliában, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban, Isten igéjében meg lehet találni az abszolút igazságot, de ez személyes hit kérdése, és hogy ebből mikor lesz objektív igazság, nem tudjuk, erre várunk. És akkor fog kiderülni, hogy mely vallások kerültek közelebb az igazsághoz, melyek táplálkoznak az igazságból. Addig nagyon lényeges a vallási türelem és a vallásszabadság, valamint a vallások egymással való versenye, vitája. Az, hogy mindegyikben van jó és rossz, egy olyan hiedelem, ami mostanában terjedt el. Ha az ember nem hoz erkölcsi értékítéletet a jó és a rossz, a bűn és az igazságosság között, akkor felhalmozza magában a jónak, rossznak, bűnnek és az igazságosságnak azt az elhordozhatatlan keverékét, amely által az ember a földi sorsában meg fog vakulni, és semmit nem fog látni a valóságból. Magyarországnak az a problémája, hogy ezt a relativizmust terjesztik a közéletben, és ennek eredményeképpen hordoz az egész társadalom magán olyan terheket, amelyek a múlt bűneivel állnak összefüggésben. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a lelki békét csak az igazságosság által lehet megtalálni. Ez egy régi szellemi alapelv, hogy az igazság teszi szabaddá az embert, társadalmi és természetfölötti vonatkozásban is. Az igazságnak a műve a békesség, tehát az igazságosság hozza létre a nyugalmat, a békességet ember és ember között, sőt ember és Isten között is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.02.01