Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Mit jelent az, hogy üdvözülés? Egyet jelent ez a megkeresztelkedéssel?

Az üdvösséget Jézus Krisztusban lehet megnyerni, de ez nem azonos egy szent cselekedettel, a keresztséggel. A vízkeresztség egy belső szellemi, lelki folyamatnak a külső kifejeződése. Először Isten igéjét kell hallgatni, be kell fogadni, együtt kell munkálkodni vele. Ebből lehet megismerni Isten tervét, akaratát az ember személyére vonatkozóan. Isten igéje egyben mérce is, megítéli a cselekedeteket, hogy melyek jók és melyek rosszak. Világossá teszi, hogy melyek azok a cselekedetek, amelyek kárt okoznak az ember lelkének, szellemének, testének, valamint embertársainak, ezeket bűnnek kell nevezni. Ez a megtérés fontos része, de ettől senki nem nyer üdvösséget. Az üdvösséget a Názáreti Jézus Krisztusban lehet megnyerni, mert Őbenne jelent meg a kegyelem teljessége és igazsága. Ezért kell a Názáreti Jézus Krisztust befogadni, elfogadni, azonosulni vele, föladni az Ő kedvéért és az Ő szeretetéért az embernek a romlott természetét, hogy megnyerje és részesüljön egyre jobban Krisztusnak a természetéből. Ha erre rááll az ember, ezt követi, akkor az üdvösségnek az útján jár, mert az üdvösség útja nem más, mint a Názáreti Jézus Krisztus. A kereszténység középpontjában nem tanok, nem ideológiák állnak, hanem egy csodálatos, fantasztikus személy: a Názáreti Jézus Krisztus.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.01.25