Teológia | Jézus Krisztus

Hogyan lehet megtalálni Istent ebben a mocskos világban a gonosz emberek között? Nekem ez nem megy, szinte reménytelennek látom.

Hogyha a világban vagy az emberekben keresi valaki Istent, akkor nagyon nehezen tudja megtalálni. Az embernek ki kell jönnie abból az állapotból, ami a régi életét meghatározta, mert Isten nem minden élethelyzetbe megy bele. Ő eljött egy pontig, hogy megtaláljon és megkeressen bennünket: ez a golgotai kereszt. Azon túl nem jön. Az embernek oda kell mennie a kereszthez, amely az Istennel való megbékélés helye. Ezért hívjuk minden istentiszteleten az embereket, hogy jöjjenek a názáreti Jézus Krisztushoz mint megfeszítetthez, és béküljenek meg az Ő engesztelő áldozata által az élő Istennel, és vegyék el a názáreti Jézus Krisztus kegyelmét. Ott kell keresni az Urat, ahol megtalálható.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.02.26