Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Miért nem lehet otthon, vagy bárhol máshol hinni Istenben? Önök melyik keresztény egyházat választanák: amelyiknek kétezer éves múltja van, vagy az Önök tízéves múlttal rendelkező gyülekezetét? Ha pártatlanok lennének, kit követnének: a pápát vagy Németh Sándort?

Ön olyan dolgokat fogalmaz meg, amelyeket mi soha nem mondtunk, és nem is fogunk mondani. Egyetlen test van, Krisztus teste, amely – ahogy Pál apostol mondja a Korinthusiakhoz írt első levelében – nem osztható fel. Célunk, hogy ebben a testben élet és erő legyen, és betöltse azt a szolgálatot, amelyet az Úr adott neki. Az Úr imádása nem földrajzi helytől függ. Isten Igéje azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek a Nevében, Ő ott van. Jézus olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják az Atyát. Minden összejövetelünknek az a célja, hogy az embereket Jézus Krisztus követésére buzdítsuk. Pál apostol azt állítja a Korinthusiakhoz írt első levél harmadik fejezetében, hogy az öntözők is, a plántálók is valójában csak szolgák. Jézus Krisztus az, aki számít, Őt kell követni. Németh Sándor is – és remélem, a többi egyházi vezető is – az Ő követésére teszi a hangsúlyt. Bízom benne, hogy a jelenlevők többsége szintén azért van itt, mert Őt akarja követni Isten Igéje szerint. Embereket csak addig kell követni, amíg ők Jézust követik. Példák lehetnek a keresztények számára, de ha elfordulnak Istentől, akkor természetesen az Úr követésében kell továbbmenni, mert Ő az igazság, az út és az élet. Meg van írva, hogy nekünk, akik az Urat követjük, Isten adja a növekedést.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.01.01