Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

A történelmi egyházak ugyanazt hirdetik, mint maguk. Miért kell akkor még egy egyház?

A mérőzsinór Isten igéje, és ez alapján kell kialakítani a hitéletet, a hitgyakorlatot és a közösségi életet. Az igazodási mintát tehát nem a történelmi egyházak, nem is a Hit Gyülekezete vagy más evangéliumi gyülekezetek jelentik, hanem az a jeruzsálemi egyház, amit pünkösdkor hozott létre a Szentlélek, illetve a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata, feltámadása.  A Hit Gyülekezete eredeti célja, hogy az emberek spirituális és igei alapon megújuljanak és megismerjék az élő Istent, valamint hogy a névleges keresztényekből tényleges keresztények legyenek.  „Akik egy szellemmel itatnak meg, és egy testbe keresztelkednek be”, azok Krisztus testének tagjai, így nagyon sok felekezethez tartozó ember tartozhat egy „testhez” abban az esetben, ha betölti a kereszténnyé válás alaplépéseit. Isten kihívja az embereket a világból, a bűnből a Názáreti Jézus Krisztussal való közösségbe, ezek az emberek közösséget alkotnak, majd megfelelő érettségi szint után az intézményesülésük is elindul. Fontos persze, hogy az egyház az eredeti tartalomtól ne idegenedjen el ezek miatt.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.01