Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Miért van az, hogy Szűz Máriát nem említik még véletlenül sem? Nem gondolja, hogy neki is hálát kéne adnunk és imádkoznunk hozzá, hogy segítsen rajtunk?

Mária kulcs- és egyedülálló szerepet töltött be az evangéliumban a názáreti Jézus megszületésében, majd végig pozitívan, hittel kísérte Jézus szolgálatát, ott volt a keresztre feszítésénél, pünkösdkor betöltekezett Szentlélekkel, és a Messiás tanítványaként élt egész életében. Ezt állítja a Szentírás a bibliai Máriáról. Az Ó- és az Újszövetség is arra tanít, hogy csak az Istent szolgáld, és Őt imádd! Mindenkinek joga van olyan istent imádni, amilyet akar, de azt tudnia kell annak, aki egy női istent, egy anyaistent vagy egy istenasszonyt imád, hogy ez teljesen idegen, és szemben áll az ószövetségi és az újszövetségi kinyilatkoztatással. Az imádkozással kapcsolatban ezért az Újszövetségben útmutatást olvashatunk. Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy a tanítványai az Atyához, az Istenhez imádkozzanak és az Ő nevét hívják segítségül, illetve az Ő nevében kérjék az Atyát. Amikor kívánságaikat Elé terjesztik, akkor az Atya teljesíteni fogja azokat. Isten igéje azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak Őáltala. Egy a közvetítő, egy a Messiás Isten és ember között: a názáreti Jézus Krisztus.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.11.19