2016. május 8. | A test rendeltetése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az emberi test nem az evolúció terméke, hanem egy nagyon intelligens és bölcs személy tudatosan megtervezett alkotása. Isten eleve úgy teremtette a testünket, hogy figyelembe vette természetes és a természetfeletti funkcióit. Eleve elhatározta – már a bűnbeesés előtt –, hogy mindannyiunk testét fel fogja támasztani. Döntően a személyiségünk állapota határozza meg, hogy a feltámadás után a testünk milyen létformába kerül: az örök kárhozatra a Sátán büntetési helyére, vagy az örök életre, az Isten dicsőséges jelenlétébe. Ha az Isten által ajánlott szövetséget elfogadjuk, akkor az a tökéletes terve számunkra, amelyet Pál apostol a Korinthosziakhoz írt első levél 6. fejezetében megfogalmaz: megmos, megigazít, megszentel bennünket, és velünk együtt fog élni a testünkben. ;

Elhangzott dalok

 • Közel már az éj
 • A hit jót vár
 • Te vagy, aki éltet
 • Győztes korona

Elhangzott igék

 • 1. Korintus levél 6,9–20
 • Zsoltárok könyve 139,13–16
 • Róma levél 7,18–20
 • Róma levél 12,1–2
 • Galata levél 1,15–16
 • Lukács Evangéliuma 9,24
 • 2. Korintus levél 4,7