2007. április 22. | A teljes megváltás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Minden hívő abban reménykedik, hogy elnyeri az örök életet, és nem lesz a teste holt, hanem Isten dicsőséges testet fog adni helyette. A temetőt úgy kell látni, mint a feltámadás helyét, mert akik az Úrban halnak meg, azok meglátják Isten dicsőségét. Pál is erről beszélt, hogy ez a porból levő emberi test egy új formát fog magára ölteni. Lázár történetében a hit létrejöttét a hitetlenség és az eszmék akadályozták az emberek szívében, amit a kő jelképez. Ezt a követ kell elvenni a szívekről. A megváltás csúcsa a testben való megjelenés az Úr előtt, amire a Messiás fog parancsot adni, de addig is a Szent Szellem őrzi bennünk ezt a reménységet.

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 11,38-45.
 • Jób könyve 19,25-27.
 • Zsidó levél 13,8.
 • Apostolok Cselekedetei 26,8.
 • Zsoltárok könyve 84,7.
 • II. Korintus levél 5,3-5.
 • Prédikátor könyve 12,9.
 • Zsoltárok könyve 104,29-30.
 • Efézusi levél 4,30.
 • Királyok II. könyve 13,21.
 • Filippi levél 4,8.
 • Jelenések könyve 1,7.