2014. június 8. | A Szent Szellem szerepe a világban

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Szentlélek isteni személy, aki megkülönböztethető az Atyától és a Fiútól. Személyiségjegyekkel rendelkezik, a felé való viszonyulást a tisztelet, a hódolat, az alávetés, az imádás jellemzi. A föltámadástól számított ötvenedik napon, pünkösdkor érkezett meg Jeruzsálembe, mivel a Szentlélek a Názáreti Jézus Krisztus fizikai hiányát pótolja a világban. Eljövetelének és a világban betöltött szerepének célja többek között, hogy a Bíró ítélethozatala előtt, mint egy jogi eljárás keretében összegyűjti a vádakat, rábizonyítja a világra a bűnt, az igazságosságot és az ítéletet. A Szentlélek eljövetele azt is bizonyítja, hogy a Názáreti Jézus Krisztus helyet foglalt az Atya jobbján, aki megkoronázta őt dicsőséggel és tisztességgel, s az egész világ fölé rendelte. ;A Názáreti Jézus megdicsőülése megnyitotta az ajtót az emberiség számára az isteni létforma előtt. ;

Elhangzott dalok

  • Ez a ház kősziklán épült
  • Olyan hatalmas a Te irgalmad
  • Gyere élni
  • Felkelünk, indulunk most a hegyre
  • Keresztre ment, ott szenvedett
  • Minden harc csak út Feléd
  • Szerettél már rég

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 16,7–11; 7,37–39