2014. április 20. | Az evangélium

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ószövetségi pészach azért jelent evangéliumot, győzelmi hírt, mert Isten megemlékezett az Ábrahámmal kötött szövetségéről, megszabadította Izrael fiait az egyiptomi rabszolgaságból, a Fáraó hatalmi rendszere és Egyiptom istenei fölött ítéletet gyakorolt. Ezen a vacsorán évről évre megerősítették az Isten szabadító erejébe, mindenhatóságába vetett hitet és egyben a reménységet, hogy lesz szabadulás, eljön az igazi Exodus. A Názáreti Jézus Krisztus evangéliuma szoros összefüggésben áll a pészachi eseményekkel. Kereszthalála és feltámadása a világtörténelem egyedülálló, kulcsfontosságú valósága. Az elhangzott üzenet témája: Mi történt közel kétezer éve, és mi ennek az eseménynek a mai időre, a ma élő emberre, a jövőre, az örökkévalóságra vonatkozóan a hatása, befolyása, jelentősége. ;

Elhangzott dalok

 • Dicsérjétek az Urat! Tapssal, tánccal áldjuk
 • Ez a szeretet
 • Senki Tőled nem választ el
 • Új halleluja
 • Lelkem, áldd az Urat
 • Az idők változnak

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 28,1–20
 • I. Korintus levél 15
 • Zsoltárok könyve 16,10
 • I. Péter levél 3,18–20
 • Róma levél 8,3
 • Zsoltárok könyve 88
 • Róma levél 4,17–18. 23–25
 • Róma levél 4,19–20
 • Efézus levél 2,5–7
 • Hóseás könyve 6,1–3
 • Filippi levél 3,10–11