2014. március 16. | Hogyan lesz Isten munkája láthatóvá benned?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ember a bűnök elkövetésével könnyen szellemi vakságba kerülhet. Ezáltal elveszíti belátó képességét, lelkiismerete rosszul működik, illetve hiányzik az Istennel való közössége is. Azonban Jézus Krisztuson keresztül minden ember visszanyerheti szellemi látóképességét. Először el kell fogadnunk Isten rólunk alkotott véleményét, azt, hogy mindnyájan eredendően bűnösek és vakok vagyunk. Ezután el kell mennünk a Küldötthöz, Jézushoz, ahol meg kell mosakodnunk. Végül pedig a mennyei látás állandó növekedése érdekében ragaszkodnunk kell a hithez, a szentek igazságos cselekedeteihez és vennünk kell a Szent Szellem kenetét. ;

Elhangzott dalok

 • Örökkévaló
 • Ahol Szellemed, ott a szabadság
 • Szabadnak lenni
 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Van egy csoda a szívemben
 • Vágyom jelenlétedet
 • Lesz feltámadás

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 9,1-7.
 • János Evangéliuma 3,17-18.
 • Ézsaiás könyve 59,2; 10-12.
 • Jelenések könyve 3,17-18.