2008. február 24. | Hit, amely a sikerhez vezet

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Messiástól kell átvenni az ígéreteket, mert Őt ruházta fel Isten az áldás és a javak szétosztásának jogával. ;Az első lépés a sikerhez, Jézus Krisztushoz menni. ;A töredelmes, bűnbánó szívvel Hozzá járulókat nem veti meg. Amikor törés jön létre a szívben, akkor Isten meg tudja érinteni, eltávolítja a holt részt (körülmetéli a szívet). Beírja törvényét a szívbe, képessé teszi ;a Szent Szellem befogadására. ;A legfontosabb életcél az Istennel való közösség, ezt követi az embertársakkal való harmonikus kapcsolat. ;Az ’énbetegséget’ Lucifer találta ki. Ez felmagasztalja az emberi ’én’-t, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem fölé és más emberek fölé.

Elhangzott dalok

 • Van egy kedves barátom
 • Gyertek és öltözzük fel
 • Nem hallgathatok, el kell mondanom
 • Ujjongjon a Föld
 • Velem vagy, Uram
 • Örvendezz, te Föld
 • Amíg el nem indulunk

Elhangzott igék

 • Márk Evangéliuma 2,1-12.
 • Máté Evangéliuma 23,12.
 • Jakab levél 4,6.
 • Zsoltárok könyve 51,19.
 • János Evangéliuma 4,14.
 • Példabeszédek könyve 16,18.
 • II. Korinthus levél 12,7.
 • I. Péter levél 5,6.
 • Zsidó levél 11,6.