2008. december 21. | Ki Jézus Krisztus?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A testi megtapasztalás és a lelki megismerés ;sosem ad teljes képet egy másik emberről. Valódi megismerésről Péter tett bizonyságot, amikor kimondta: „Te vagy a Krisztus!” Ezt kizárólag az Atya képes kijelenteni. A Szent Szellem által az ember szívébe ülteti be a bizonyosságot a Messiás személyéről. ;A Jelenések könyve első fejezetében a megdicsőült Jézus Krisztust írja le. Krisztus, aki testben van a Mennyben, az üdvösség prototípusa: mi is testben leszünk a Mennyben az Atyánál. ;Hatalommal és erővel teljes uralkodó és bíró, megdicsőült ;Fiú, akinek jelenléte áthatol mindenen. Előtte lehull minden álarc, és csak az értékek maradnak meg.

Elhangzott dalok

 • Úgy állunk Előtted, mint Illés
 • Kinyújtottad jobbodat
 • Indulok, mert Te, Jézus (Jézus, Te nagybetűs Élet)
 • Ha Isten Szelleme belém hatol
 • Hadd szóljon dalom
 • Örvendezz, te Föld
 • Hófödte erdők, szikrázó fény

Elhangzott igék

 • II. Korintus levél 11,3-4.
 • Jelenések könyve 1,12-18.
 • II. Korintus levél 5,16.
 • Máté Evangéliuma 16,16.
 • János Evangéliuma 15,26-27.
 • Apostolok Cselekedetei 5,31-32.
 • Jelenések könyve 1,13.
 • Kolosse levél 1,16.
 • Efézusi levél 1,9-10.
 • I. Korintus levél 3,33.
 • Zsidó levél 2,7-8.
 • János Evangéliuma 10,28-29.
 • Zsidó levél 4,12.
 • Galátzia levél 1,15-16.