2012. június 17. | Az egyház a társörökös

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Mikor Isten szövetséget kötött az emberekkel, mindig adott ígértet is hozzá. ;Az ígéretek előre jelzett tények. A hívő nemcsak Isten létezését fogadja el, ;hanem azt is, hogy ígéretei ma is beteljesülnek. ;Azok öröklik az ígéreteket, akik szövetségben élnek Istennel, személyes ;közösségük van Jézussal. Isten ígéretei nem egyéneknek, hanem népnek ;szólnak. Az egyház társörököse Izraelnek. ;Az ígéret öröklésének feltételei: hit, kegyelem, szellemi élet, béketűrés. ;Ha elnyertük az ígéretet, meg is kell tartani magunkban, amíg megvalósul. ;Isten megtartja a szavát, meg fogja tenni, amit megígért.

Elhangzott dalok

 • Szeretlek, dicsérlek, követlek
 • Ez a szeretet
 • Neved magasztalom, én Uram
 • A szeretet szigetén

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 2,38-39.
 • 2. Korintusi levél 1,20.
 • Efézusi levél 3,6.
 • Róma levél 4,13.
 • Róma levél 4,16.
 • Róma levél 9,7-8.
 • Zsidó levél 6,12.