2015. december 20. | Az egyház élő reménysége

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az egyház reménysége, a keresztények reménysége mindig Isten ígéretein alapul. Az ígéret olyan előre jelzett tény, amelyre Isten elkötelezte magát. ;Az élő reménység azt jelenti, hogy várakozásunk igazsága minden körülmények között érvényben marad, mert a hit és a reménység embere nem a tapasztalatára, hanem Isten Igéjére építi fel az életét. ;A keresztények reménységével kapcsolatos legalapvetőbb ígéretek: ;

1. Az Úr visszajövetele.

2. Az igazak feltámadása, illetve az elragadtatás után meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt.

3. A menyegző: amikor az Úr a mennyei dicsőségét a maga teljességében kitárja előttünk.

4. A világok fölötti hatalomgyakorlás a következő korszakban.

Elhangzott dalok

  • Szívem és ajkam Tiéd
  • Az Úr asztalánál
  • Az élet forrásánál
  • Itt van már a nehéz idő

Elhangzott igék

  • Zsidókhoz írt levél 13,12–14
  • 2. Korinthus levél 5,10
  • 1. Korinthus levél 3,13–15
  • Jelenések könyve 19,7–9
  • Jelenések könyve 20,6
  • 1. Korinthus levél 6,2–3