2012. április 29. | A dolgaink a hitünk szerint fognak alakulni

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Újszövetség első nagy híre, hogy a názáreti Jézus Krisztusban Isten kegyelme és igazsága jelent meg. A kegyelem Isten javait tartalmazza. Ezeket nem érdem alapján, hanem hit által, kegyelemből adja, amelynek feltétele Jézus nevének segítségül hívása. A názáreti Jézus Krisztus emberekkel kapcsolatos akaratában semmi sem változott a földi szolgálata óta. Továbbra is személyesen és közvetlenül Őhozzá kell járulni a javak átvételéhez. Jézushoz fordulni a prédikálás által lehet, mivel a hit szellemét és a kegyelmi javakat Isten Igéje hordozza.

Elhangzott dalok

  • Ez a ház kősziklán épült
  • Táncolunk, vigadunk, dicsőséges
  • Örökkévaló
  • Te vagy, aki éltet
  • Jöjjetek, éhezők

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 8,5-13.
  • Róma levél 10,13-15,17.
  • Róma levél 10,17.