2011. április 24. | A lélek erős horgonya

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Jézus sírjáról elgördült kő az életbe való visszatérést jelentette, azaz lehetővé vált az emberiség számára, hogy a halál uralma alól kikerüljön. Az ember sorsát két személy határozza meg: Ádám és Jézus. Az első ember által a bűn és a halál uralma érkezett el a Földre, a Messiás azonban visszahozta Isten országát, eljött, hogy lehetőséget adjon nekünk a visszatérésre. Ő teljesen megfelelt az áldozati követelményeknek, mivel bűntelen és egészséges volt. Amikor elfogadjuk Jézus megváltói művét és bűnöket eltörlő vérét, akkor egy személyiségcsere történik bennünk, és megkezdődik a bűnök következményeinek felszámolása.

Elhangzott dalok

  • Szeresd az Urat, a te Istenedet
  • Lenn a völgyekben
  • Hallom, hogy szól egy szent riadó
  • Hallgasd csak
  • Kincsed itt van szívemben
  • Uram, dicsérlek
  • Itt van már a nehéz idő
  • Eléd jövök, amint vagyok

Elhangzott igék

  • I. Thessalonika levél 4,13-18.
  • I. Korintus levél 15,20-26.