2010. május 2. | Út a szégyenből a dicsőségbe

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus a kereszten mindenféle olyan átkot elhordozott, amit a törvény megszegésével hoztunk az életünkre. Őrá lett helyezve a fizikai szegénység is, hogy mi, ha hiszünk benne, bővölködő életet éljünk. Az emberi életben lehet elégedetlenség, elégedettség, bővölködés, illetve maradandó gazdagsági szint. Isten az embert a legmagasabb szinten akarja megáldani, mert Neki ez okoz örömöt, de ezt nekünk hagynunk is kell, nem szabad félni. A bűn egyik következménye a szégyen, a dicsőség ellentéte. Jézus magára vette a bukást, a vereséget, hogy azzal a dicsőséggel áldjon meg minket, amivel feltámadt, hogy így az életünkben sose szégyenüljünk meg.

Elhangzott dalok

  • Örvendez az én szívem
  • Tüzet gyújtottál szívemben
  • Megváltott engem, szabaddá tett
  • Ó, Eléd állok
  • Zengjen hangos hálaének
  • Velem vagy Uram, hangod megnyugtat
  • Szívemben él a dal

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 3,13-14.
  • II. Korintus levél 8,9.
  • Jeremiás könyve 3,25.