2008. január 13. | Mitől menekül meg, aki megtér?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus mind Pilátus kegyetlenkedését, mind a Siloám tornyának összeomlását Izrael szellemi, erkölcsi állapotának következményeként értelmezte. A ;következő figyelmeztetést mondta: „Ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek.” Az Istennel való szövetség felrúgása az ember számára mindig ítéletet hozott. A megtérésnek pontosan ez a célja, hogy az ember ne azonosuljon az Isten ellenségével, mert akkor elkerülhetetlen a végzete, amit Isten eredendően nem az embereknek szánt, hanem az Ő ellenségeinek. ;Jézus nem azért jött, hogy a világot kárhoztassa, hanem azért, hogy az embereknek bűnbocsánatot, örök életet, áldást adjon.

Elhangzott dalok

 • Ez a ház kősziklán épült
 • Az Úr fent van dicsőségben
 • Élet árad most rám
 • Ha Isten Szelleme belém hatol
 • Szemed előtt van az élet
 • Öröktől fogva vártál
 • Itt vagy már közel

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 13,1-5.
 • Dániel könyve 9,27.
 • Ézsaiás könyve 1,13.
 • Máté Evangéliuma 25,41.
 • János Evangélium 3,17.
 • Jelenések könyve 12,7-9.
 • I. János levél 3,8.
 • Galátzia levél 5,19-21.
 • Apostolok Cselekedetei 17,30-31.
 • Zsoltárok könyve 61,4.