2007. január 14. | Isten Igéje gyógyít

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus szolgálata csak nemzeti, júdeai keretek között zajlott, és csak akkor nyújtott másoknak segítséget, ha hitet látott bennük. A százados példájából kiderül, hogy ha valaki szereti Isten népét, afelé Jézus megindul. A százados megértette, hogy nem szükséges Jézus személyes jelenléte, hanem elég egy szó, és meggyógyul a szolgája, mert az Ige gyógyító hatalommal bír. A jelenlegi helyzetet is a hit határozza meg: akik elfogadják, hogy Jézusnak minden ellenség alá van rendelve, azok már most átvehetik áldásait, így a gyógyulást is.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 7,1-10.
  • Mózes I. könyve 12,3.
  • Zsidó levél 13,12-14.
  • Lukács Evangéliuma 5,17.
  • I. Péter levél 2,24.
  • Máté Evangéliuma 28,18.
  • Efézusi levél 1,20-22.
  • Zsidó levél 11,1.
  • Kolosse levél 2,15.
  • Példabeszédek könyve 3,1-2. 8.