2012. május 6. | A királyi hit

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus szolgálata során többször kijelentette magát az embereknek, mint gyógyító és szabadító. Rendszeresen meggyógyította a betegeket. A Megváltónk fő célja az volt, hogy eltörölje az emberek bűneit és azok következményeit: a betegséget és a halált. Jézus soha, senkivel nem tett kivételt, mindenkit meggyógyított és megszabadított. Élete során betöltötte azokat a próféciákat, amelyek a Messiásról szólnak. Az Atya őrá helyezte a mi erőtlenségeinket. Mivel hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, ezért hinni kell Isten beszédének, és az egészség valóssággá válik az ember életében.

Elhangzott dalok

 • Futok a hitpályán
 • Eljöttél szétszéledt, kirabolt juhaid közé
 • Épül már a házam
 • Nincs más élet, nincs más út

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 4, 46-54.
 • Mózes II. könyve 15, 26.
 • Máté Evangéliuma 8,16-17.
 • Zsoltárok könyve 107,18-20.
 • I. Thesszalonika levél 2,13.
 • Ézsaiás könyve 56,7-9.
 • Zsidókhoz írt levél 11,1.
 • Jakab levél 1,21.
 • János Evangéliuma 8,43-44.
 • Jakab levél 2,22.
 • II. Korinthusi levél 3, 16-17.