2006. június 18. | A Messiás származása - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Messiásról először Ábrahám kapott ígéretet, majd az ő fia Izsák, utána Jákob, majd Júda. Isten később Isai családját választotta ki, ezért Izraelben mindenki számára elfogadott tény volt, hogy a Messiás Dávid fia lesz. A Megváltó személyének azonosításánál tehát ezen felmenők meglétét mind figyelembe kell venni, amiről a názáreti Jézus esetében Máté illetve Lukács által írt evangéliumok elején írtakból meg is győződhetünk. Ésaiás próféta pedig egy további támpontot is ad a Szabadító azonosításához, szűztől fog születni. Azaz nem egy férfi és egy nő kapcsolatából, hanem Isten beavatkozásának következményeként születik meg a Megváltó.

Elhangzott igék

  • Mózes I. könyve 49,10.
  • Mózes I. könyve 28,14.