2006. január 29. | Milyen út vezet a mennyei hatalomhoz?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus feltámadása után bejelentette a tanítványainak, hogy neki adatott minden hatalom Mennyen és Földön. A Messiás a megtestesülése előtt kiüresítette magát Isteni természetéből, teljesen emberré lett, így halt meg a kereszten. Feltámadása után pedig Isten Őt ruházta fel az univerzum feletti teljhatalommal. Ebben az a nagyszerű, hogy nem Isteni természet részesült ebben a teljhatalomban, hanem emberi természet. Vagyis nem csak Istennek, hanem a megváltott emberi természetnek is van most már lehetősége arra, hogy kitörjön a Sátán uralma alól. A hatalom rendszere ezzel megváltozott a világmindenségben, a korai egyházat pedig kétség kívül ennek a felismerése tette hatékonnyá.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 28,17-18.
  • Lukács Evangéliuma 4,5-8.