2006. január 15. | Isten országa benned lehet

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus próféciája alapján a jelenlegi világkorszak végén világméretű evangelizáció lesz, mindenhol hirdetni fogják Isten országának azt az evangéliumát, amit Jézus és az apostolok képviseltek. Isten országa nem egy földrajzi térség, hanem egy személyre, a Messiásra fókuszál, az Ővele való kapcsolatból származik Isten uralma az ember szelleme, lelke, teste fölött. Az ördögnek a bűn miatt joga van az ember életében cselekedni, de mivel Jézus bűnbocsánatot szerzett, ez a jogalap fel lett számolva. A megváltás az ember szellemi hovatartozásában is változást hozott, a sötétség hatalmából átvitt minket Isten Fiának országába.

Elhangzott igék

  • Jeremiás könyve 30,3-9.
  • Máté Evangéliuma 24,14.