2005. december 25. | Jézus Krisztus születése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A názáreti Jézusban a Krisztus, a Messiás született meg emberi formában. Ahhoz, hogy Krisztus emberként megszülethessen, szükséges volt, hogy kiüresítse magát isteni dicsőségéből, hatalmából és romolhatatlan maggá, spórává változzon át. Ezt a romolhatatlan magot a Szent Lélek ültette be Mária méhébe. Krisztus azért született meg, hogy a látható világba behozza a láthatatlan Istent. Mikor Krisztus megfogan az ember szívében, megszületik benne a krisztusi élet, Krisztus természete. Ez az újjászületés, a Karácsony legaktuálisabb üzenete, melynek célja, hogy Betlehem után az emberek szívében is megszülessen a Krisztus.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 1,18-23.
  • János Evangéliuma 1,1-4 14.
  • Zsidó levél 1,2-3.
  • Kolosse levél 1,15-17.
  • Filippi levél 2,6-7.
  • Máté Evangéliuma 1,21.
  • I. János levél 4,9-11.
  • Efézusi levél 2,12-18.