2004. szeptember 19. | Az ítélet menetrendje

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus visszajövetele nagyon közel van, ezért az ítélet menetrendje nagyon fontos téma. Az ítélet elválaszthatatlan Jézus visszajövetelétől, ugyanis ez csak akkor fog megtörténni, miután visszatér a Messiás, és magával ragadja az övéit. A világ a bűnbe esés után ítélet alá került. Isten elküldte az egyszülött Fiát, hogy a világnak lehetősége legyen az ítélet alól kikerülni. Az ítélet után egy új univerzumot fog teremteni Isten. Az ítéletet az ember cselekedetei fogják meghatározni. Nekünk, embereknek, Krisztusra, a mi kősziklánkra kell állnunk, ez szolgáltatja számunkra a kegyelmet.

Elhangzott igék

  • II. Péter levél 3,3-9.
  • Hóseás könyve 6,2.
  • I. Péter levél 4,17-18.
  • I. Korintus levél 3,3; 13-15.
  • Jelenések könyve 1,14-16.
  • Róma levél 3,1-2.