2004. augusztus 29. | Miért lett Krisztus az Ember Fia? 3.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten Jézusban tette láthatóvá, megragadhatóvá magát, és benne mutatta meg irgalmát, szeretetét az emberek iránt. Jézus magatartásából kell kiindulni, hogy a bizalom, a jónak a várása ne illúzión, hanem Isten jóságán alapuljon. Jézus azért jött, hogy életet adjon, védelmezzen és megtartson, és ebben az irgalom, egy belső szellemi megindultság motiválta. Azért kellett emberi létformát felvennie, mert csak ő volt szent, ártatlan, szeplőtelen és bűntől elválasztott, tehát csak ő volt alkalmas a hű főpapi szolgálatra. Ezért adja Jézus nekünk a nevét, hogy rá tudjunk hivatkozni, és közvetítőnk legyen Isten és emberek között.

Elhangzott igék

  • II. Timóteus levél 2,5.
  • Zsidó levél 2,14-18.
  • Máté Evangéliuma 9,35-36.
  • Zsidó levél 5,1.
  • Zsidó levél 7,26-27.