2003. május 25. | A Szent Szellem kitöltetésének ígérete - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten beavatkozása gyakran emberek közreműködésével valósul meg – ők karizmatikus emberek. Jézus élete radikálisan megváltozott, amikor a Szent Szellem leszállt rá. Földi szolgálatát a kenet mozgása kísérte. Nem lehetünk cinikusak az evangélium ígéreteivel kapcsolatban. Ahol pusztán csak parancsok vannak, ott lázadás van. De ha igazságokat és Szent Szellemet kapunk, akkor megértjük a parancsokat, és hiteles keresztény életet tudunk élni. Az emberek nem Isten jelenlétében élnek, emiatt van a rossz állapot. A halálnak csak az Isten jelenlétén nincs hatalma. A Szent Szellem sorsformáló erővel kell, hogy bírjon az életünkben.

Elhangzott igék

  • Zsoltárok könyve 127-128.
  • Ézsaiás könyve 11, 1-2.
  • János Evangéliuma 16, 7-11.
  • János Evangéliuma 3, 17.