2004. március 14. | A vallások viszonya Isten országához 1.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Nagyon nagy kinyilatkoztatási kort várunk. Noé után a kinyilatkoztatást Isten Ábrahámnak adta. Jézus visszajövetele az érzékszervekre vonatkozó kinyilatkoztatás. Az ő megjelenésével történik a kinyilatkoztatás legteljesebb formája. Rendkívül fontos, hogy a Biblia legyen a mérőzsinór a hitben. Mikor Jézus visszajön, nyilvánvaló lesz, ami 6000 éve rejtve volt. Egy vallás könnyen szembefordíthatja az embereket Isten akaratával; amikor Jézus visszajön, ez a konfliktus ki fog derülni. Isten országa több, mint vallás. A vallások nem a hitet közvetítik, hanem gyakran negatív hatásokat, melyeket erkölcsi válság kísér.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 24, 30.
  • Ézsaiás könyve 1, 12-15.
  • Jeremiás könyve 6, 13- 15.