2010. június 27. | Bábel tornya

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Bábel tornyának építése az emberiség Isten Noéval kötött szövetségétől való elszakadásának kezdete. Az Isten országa és a Nimród által megalapított, Isten ellen lázadó babiloni kultúra közötti ellentét abban nyilvánul meg, hogy Nimród, Isten beszédétől függetlenítve magát, egy olyan civilizációt akart létrehozni, amely saját erejével győzi le a rosszat, és ahol az embert dicsőítő kultúra érvényesül. Ezzel szemben a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szerint az embert az asszony magva, Jézus Krisztus váltja meg a rossztól; az emberiség feladata Isten dicsőítése, és fölemelkedése az Istennek való engedelmesség által tud csak megvalósulni.

Elhangzott dalok

 • Szeresd az Urat, a te Istenedet
 • Neved ad csak védelmet
 • Veremben voltam, hozzám hajolt
 • Felkelünk, indulunk most a hegyre
 • Te vagy a Kezdet és Vég
 • Én Kősziklám
 • Meddig még
 • Kegyelmed rám szállt

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 11,1-9.
 • Jeremiás könyve 51,7.
 • Jeremiás könyve 51,25.
 • Mózes I. könyve 3,15.