2002. január 13. | A hit, amely megigazít

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Sokféle hit létezik az emberben, de a Biblia azzal a hittel foglalkozik, amely az embert Isten előtt igazzá teszi. A hit létrejöttét bennünk mindig megelőzi a kinyilatkoztatás, amely során feltárul előttünk a természetfölötti világ. Mindig Isten kezdeményez olyan módon, hogy kijelentést ad a szívünkbe önmagáról, és rajtunk áll, hogy erre hittel válaszolunk-e. Ez a hit mindig Isten beszédére, és nem a természetes dolgokra figyel. Isten nem avatkozik be közvetlenül a körülményekbe, hanem először a szívünkkel akarja megosztani az ő valóságát és igazságát. Ha ezt hittel elfogadjuk, akkor a dolgok a látható szinten is megváltoznak. ;

Elhangzott igék

  • Mózes I. könyve 15,1-6.
  • Róma levél 4,16-25.