2003. június 29. | Szent Szellemmel való felkenetés

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia láthatatlan szereplője a kenet, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, nem tudjuk megérteni a Szentírást. A kenet közvetíti az ember számára Isten jelenlétét, és magát az embert is belehelyezi Isten jelenlétébe. A kereszténnyé válás folyamatában nem elégséges pusztán a hit. A kenet Isten természetfölötti, láthatatlan jelenléte, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne megtapasztalható. Pontosan az a célja, hogy Isten jelenlétét behozza a természetes világba, az örökkévalóságot behozza az időbe, a természetfölöttit a természetesbe, a szentet a profán világba, feltörje e világ korlátait, és változásokat hozzon létre.

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 10,11-12.
  • I. Korintusbeliekhez írt levél 7,27-28.
  • Apostolok Cselekedetei 8,5-8; 12; 14-19.
  • Apostolok Cselekedetei 9,3-6.
  • Apostolok Cselekedetei 10,43-48.
  • Apostolok Cselekedetei 19,1-6.