2004. január 18. | Mi Atyánk

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten országa alatt Isten uralmát értjük, ami három világkorszakban alakul ki. A Messiás korszaka a feltámadással kezdődött. Ekkor egyértelművé vált Isten szellemének eljövetele, megteremtődtek a szellemi feltételek. E korszak fő hordozóelemei az igazság, ami Istennel való kapcsolatunk eredményeként jön létre; a békesség, hogy az ember zavartalan viszonyban van Istennel, megtelik áldásaival, élvezi a jólétet; az öröm, amit Isten szellemének jelenléte idéz elő az emberi szívben; természetfeletti erő, ami Jézus feltámadásával jött e világba, és képessé tesz Isten dolgaira. A korszak záróeseményeit követve jön el a Szentlélek, majd az Atya uralma.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 6,9-13.
  • I. Korintus levél 15,23-28.
  • Róma levél 14,17.