2004. január 25. | Mi a hatékony imádkozás titka? 4.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A következő, új világkorszak lényeges szereplője Izrael. Egyértelmű, hogy az evangélium szerzői és az apostolok is szó szerint értelmezték az ószövetségi próféciákat, és Jézus első eljövetelére vonatkoztatták. Jézus második eljövetele Izraelre vonatkozó programokat tartalmaz. A történelem végén megelevenedik, ezt követi az egybegyűjtés ideje – ami már elkezdődött a mi időnkben –, amikor Izrael természetes szinten is néppé válik. Ezután szellemi újjászületés következik be, amikor új szívet és lelket kap, belép az örökkévaló szövetségbe és elkezdődik a Földön a Messiás uralma.

Elhangzott igék

  • Ézsaiás könyve 61, 1-3.
  • Lukács Evangéliuma 4, 18-21.
  • Róma levél 11, 25-27.
  • Zakariás könyve 14, 4-10.
  • Apostolok Cselekedetei 1, 6-7.
  • Mikeás könyve 4, 1-4.
  • Lukács Evangéliuma 1, 32-33.
  • Ezékiel könyve 37, 9-14.